Hur du ansöker

Så här går du till väga för att ansöka

För att ansöka om hemtjänst, ledsagning, avlösning eller boendestöd tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare. Det är handläggaren som utreder och beslutar hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

 

När du har blivit beviljad insatser kan du själv välja vilken utförare av hjälpen som passar dig. Avgiften påverkas inte av att du numera själv kan välja i kundval utan du betalar samma avgift direkt till kommunen oavsett vilken utförare du väljer.

 

Om du vill byta utförare tar du kontakt med din biståndsbedömare som hjälper dig.

 

Kontakta oss

 

E-post: info@idintjanst.se

Kontor: 08-410 432 94

Mobil: 073-939 86 80 / 070-888 32 94

 

Verksamhetsansvarig:

Selamawit Zewengel

 

Vi har kollektivavtal

genom Vårdföretagarnaa.