Om oss

Vår värdegrund

I Din Tjänst är ett värdebaserat företag och vi arbetar efter våra ledord: Respekt, Engagemang och Kvalitet – REK. Detta innebär att kvalitet går som en röd tråd i företagets verksamhet och att kvalitetsarbetet har en naturlig och central del i det dagliga arbetet.

 

• Respekt

Vi bemöter dig respektfullt vilket innebär att vi har förståelse för dina individuella behov av integritet. Vi ser ditt självbestämmande som en självklarhet, därmed är du delaktig på det sätt som du själv önskar. Vi ger dig stöd så att du kan leva ditt liv och känna välbefinnande.

 

• Engagemang

Vi känner ett självklart engagemang och vilja att göra varje möte unikt och meningsfullt för dig. Det är genom de dagliga mötena som en förtroendefull relation kan byggas upp. Vi kan också vara ditt språkrör och vara den som meddelar om till exempel utökat/minskad hjälpbehov uppstår, eller om behov uppstår att ta kontakt med sjukvården, anhöriga/närstående eller god man. Detta sker efter samtycke från dig. Vi kan ge råd och tips till dig om vad som är på gång i kommunen/stadsdelen vad gäller aktiviteter av olika slag som kan vara av intresse. Genom att ha en god arbetsmiljö och se betydelsen av medarbetarnas kunskaper och insatser i stort och smått skapar vi ansvarstagande och engagerade medarbetare. Vi satsar även på diskussion och reflektion kring olika situationer i arbetet, och kompetensutvecklar personalen genom interna och externa utbildningar.

 

 

• Kvalitet

Att ge god kvalitet är att ge det som brukare efterfrågar. Olika brukare vill ha samma insats utförd på olika sätt. Därmed är det viktigt att individanpassa insatserna inom ramen för biståndsbeslutet. Vi ska följa genomförandeplanen samt de olika arbetsbeskrivningar som vi satt upp tillsammans med dig och/eller dina företrädare för de olika tjänsterna. Ledningen ska säkerställa att all personal har kunskap om företagets kvalitetsarbete och rutiner. All personal har ett personligt ansvar för att de arbetar för att säkerställa att våra tjänster levereras med god kvalitet för dig. Ledningen är ansvarig för att gruppen arbetar aktivt med kvalitet i det dagliga arbetet och att all personal arbetar i enlighet med företagets rutiner. Vi arbetar aktivt med vår avvikelsehantering för att förbättra vår verksamhet.

 

Kontakta oss

 

E-post: info@idintjanst.se

Kontor: 08-410 432 94

Mobil: 073-939 86 80 / 070-888 32 94

 

Verksamhetsansvarig:

Selamawit Zewengel

 

Vi har kollektivavtal

genom Vårdföretagarnaa.